Univerzitet u Tuzli


 

 

 
e-mail: internship@untz.ba
www.bsc.untz.ba/internship
 


NEWS


Prezentacija projekta studentima Univerziteta u Tuzli - 20.04.2007.godine

Prezentacija projekta studentima Univerziteta u Tuzli održana je u petak, 20.4.2007. godine u Amfiteatru 6 Ekonomskog fakulteta. Više od 150 studenata je saslušalo prezentaciju o programu, nakon čega su se kroz razgovor s biznis konzultantima dodatno interesirali o programu, te o benefitima koje mogu imati od ovoga programa. Studentima su ponuđeni upitnici koje je popunilo 110 studenata odgovorivši da se želi uključiti u program Internshipa, te upisujući se u bazu podataka o studentima.

     

Prezentacija: Download


Press konferencija za novinare - 18.04.2007. godine

U srijedu, 18.4.2007. godine održana je press konferencija na kojoj je novinarima prezentiran program Internshipa. Press konferencija je bila izuzetno posjećena. Novinari su prenijeli izvještaje o programu, te pozive zainteresiranim firmama i studentima da se uključe u program internshipa. Također je zaključeno da je program internshipa izuzetno koristan i za studente i za firme, pa je na taj način u općoj javnosti podignuta svijest o značaju internshipa.

 

Oslobođenje, nedelja, 22.04.2007. godine - Pregled


 

                                                                   © Copyright 2007 Internship/Bsc