Univerzitet u Tuzli


 

 

 
e-mail: internship@untz.ba
www.bsc.untz.ba/internship
 


POLIOLCHEM (www.poliolchem.eu) traži 3 studenta ekonomije za internship, od toga 2 studenta sa smjera financije i računovodstvo, a jedan student sa smjera marketing. Poželjno je da budu studenti viših godina (III. ili IV.), te da su studenti s odsjeka za računovodstvo položili predmet Računovodstvo I. i Računovodstvo II. Prijave s kraćom biografijom poslati na internship@untz.ba. U prijavi obavezno naznačiti za koju firmu se prijavljujete.

Miokrokreditna organizacija MI BOSPO (www.mi-bospo.org) traži 2 studenta ekonomije za internship. Prijave s kraćom biografijom poslati na internship@untz.ba. U prijavi obavezno naznačiti za koju firmu se prijavljujete.

Miokrokreditna organizacija EKI (www.mkoeki.com) traži 2 studenta ekonomije za internship. Prijave s kraćom biografijom poslati na internship@untz.ba. U prijavi obavezno naznačiti za koju firmu se prijavljujete.

PROMO INTERNATIONAL (www.promo.com.ba) traži 5 studenata bilo kojih fakulteta za internship. Prijave s kraćom biografijom poslati na internship@untz.ba. U prijavi obavezno naznačiti za koju firmu se prijavljujete.
 

                                                                   © Copyright 2007 Internship/Bsc