OBAVJEŠTENJE
09.11.2010.


Obavještavaju se pobjednici ovogodišnjeg edukativnog ciklusa Business Start-Up centra Univerziteta u Tuzli, koji se do sada nisu registrirali, da je novi rok za registraciju poslovnih ideja 20. decemabar 2010. godine.

Molimo da do navedenoga roka izvršite registraciju svojih poslovnih ideja, te da se obratite koordinatorima Business Start-Up Centra u cilju realizacije daljnjih aktivnosti.


BSC tim


DODJELA CERTIFIKATA POBJEDNICIMA TAKMIČENJA ZA NAJBOLJI BIZNIS PLAN “BUSIENSS START UP CENTRA” UNIVERZITETA U TUZLI VI GENERACIJA
04.11.2010.


Business Start-up Centar Univerziteta u Tuzli promovisao je najbolje studente, pobjednike VI ciklusa edukacije i predstavio nastavak rada BSC-a nakon prestanka finansiranja od strane Austrijske razvojne agencije. Svečanosti je prisustvovao rektor Univerziteta u Tuzli, prof dr. Enver Halilović, kao domaćin, dok su gosti bili predstavnici Taldija, kao partnera u ovom projektu, predstavnici ADA-e kao finansijeri, predstavnici kantonalne vlasti, te brojni prijatelji i osoblje BSC-a.

Veliki broj mladih ljudi koji su tokom poslednje ili ranijih godina bili polaznici BSC edukacije uzeli su učešće u svečanosti naglasivši da je edukacija bila izuzetno kvalitetna, da im je puno pomogla u profesionalnom razvoju, te da su spremni dalje učestvovati i pomagati radu i razovju BSC-a. Nekoliko stotina mladih ljudi je prošlo kroz ovaj centar, steklo poduzetničku edukaciju, preko trideset preduzeća uspješno posluje kao rezultat aktivnosti BSC-a. I tako se tka fina mreža mladih, obrazovanih i uspješnih. Onih koji će biti lideri i poslodavci, koji će obrazovati druge mlađe, koji će prenositi poduzetničku misiju dalje.

BSC smatra da je neophodno da ovaj centar traje, da se ideja poduzetništva širi i da je potrebna podrška sa svih nivoa. Poduzetnička edukacija za nove polaznike počeće sa početkom ljetnog semestra. Svi zainteresovani se mogu početi prijavljivati.


Promocija nagrađenih poslovnih planova i uručivanje certifikata
01.11.2010.


Obavještavaju se polaznici ovogodišnjeg ciklusa Busienss Start Up Centra Univerziteta u Tuzli da će se svečana promocija nagrađenih poslovnih planova i uručivanje certifikata održati 04.11.2010.godine / četvrtak/ u 16.00 sati, amfiteatar A2 Filozofskog fakulteta u Tuzli. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju navedenoj promociji.

Obavještenje
15.09.2010.


Obavještavaju se pobjednici ovogodišnjeg edukativnog ciklusa Business Start-Up centra Univerziteta u Tuzli da je krajnji rok za registraciju poslovnih ideja 15.novembar 2010. godine.

Molimo da do navedenoga roka izvršite registraciju svojih poslovnih ideja, te da se obratite koordinatorima Business Start-Up Centra u cilju realizacije daljnjih aktivnosti.

BSC tim

„Business Start-up Centar Univerziteta u Tuzli–III faza“ Odabrani najbolji poslovni planovi za IV grupu (Istraživanje i razvoj) polaznika šestog edukativnog ciklusa
14.09.2010.


Dana 14. septembra 2010. u organizaciji Projekt menadžera TALDi i u prisustvu predstavnika Business Start - Up Centra Univerziteta u Tuzli, održan je završni sastanak Komisije za izbor dva najbolja razvojno-istraživačka projekta. Poseban fokus Projekta u posljednjih nekoliko mjeseci je komponenta- Istraživanje i razvoj, čiji je cilj promocija i unapređenje tržišno orijentiranih, razvojno–istraživačkih projekata i razvijanje modela adekvatne podrške istraživačima i akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli. Pored edukativne dimenzije u procesu razvijanja poslovnih planova koja se odvijala u periodu od četiri mjeseca i dodatnih savjetovanja sa lokalnim konsultantima Komisija u sastavu predstavnika Univerziteta u Tuzli, Austrijske razvojne agencije ADA i Općine Tuzla je nakon pregleda i pojedinačnih ocjena detaljno elaboriranih poslovnih planova u skladu sa utvrđenim kriterijima, donijela odluku o izboru slijedeća dva najbolja projekta/poslovna plana:Realizacija pobjedničkih poslovnih planova će biti financijski podržana grant fondom Projekta, čiji je najznačajniji donator Austrijska razvojna agencija - ADA.


„Business Start-up Centar Univerziteta u Tuzli–III faza“ Odabrani najbolji poslovni planovi studenata/diplomaca polaznika šestog edukativnog ciklusa
14.07.2010.


Dana 13.07.2010. godine u organizaciji Projekt menadžera TALDi održan je završni sastanak Komisije za izbor sedam pobjedničkih poslovnih planova ovogodišnje generacije studenata /diplomaca, polaznika edukativnog procesa, koji se i ove godine uspješno odvijao u okviru BSC projekta Univerziteta u Tuzli. Edukacijom je bilo obuhvaćeno 55 poslovnih ideja, a poslovne planove je uz konsultacije sa lokalnim ekspertima uspješno pripremilo i prezentiralo 19 učesnika edukativnog procesa. Proces konačne selekcije najboljih poslovnih planova je obavila eksterna komisija koju su činili predstavnici Austrijske Razvojne Agencije, Univerziteta u Tuzli, Vlade TK, Općine Tuzla i Regionalne razvojne agencije sjeveroistočne Bosne i Hercegovine - NERDA.


KONFERENCIJA „MOGUĆNOSTI SARADNJE U OBLASTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA"
08.07.2010.


Business Start Up Centar Univerziteta u Tuzli u saradnji sa edukativno-konsultantskom kućom „Fin-consult“ i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli je u okviru 15. Međunarodnog Ljetnog Univerziteta u Tuzli, organizirao konferenciju pod nazivom "Mogućnosti saradnje u oblasti naučno-istraživačkog rada" u okviru koje je upriličena promocija naučno-stručnog časopisa "Poslovni konsultant" i naučnog časopisa "Ekonomska revija" te prezentirana EBSCO Publishing međunarodna baza stručnih radova i publikacija. Konferencija je održana 08. jula 2010. godine u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli. Na konferenciji su govorili gđa Sanja Hajdukov, koordinator Business Start Up centra Univerziteta u Tuzli, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Safet Kozarević, glavni i odgovorni urednik časopisa "Ekonomska revija" profesor Bahrija Uminahić, direktor edukativno-konsultantske kuće "FINconsult" Ismet Kalić i predstavnik EBSCO Publishinga za Jugoistočnu Europu Dragan Nikolić. Gdin Dragan Nikolić prisutnima je predstavio EBSCO Publishing međunarodnu bazu akademskih i stručnih časopisa, radova i publikacija, te mogućnost pristupa i korištenja objavljenih stručnih radova i publikacija, kao i drugih podataka iz različitih EBSCO baza.


.

OBAVJEŠTENJE ZA TERMIN KONSULTACIJA Mr.sc. Adem Azapagić
14.06.2010.


Obavještavaju se polaznici šestog edukativnog ciklusa Business Start-Up centra, da će se konsultacije kod mr.sc. Adema Azapagića, dipl.ecc. održati u skladu sa internim dogovorom sa gospodinom Azapagićem. Gospodina Azapagićamožete kontaktirati telefonski ili putem E-maila te sa njime dogovoriti vrijeme i mjesto održavanja konsultacija.Napominjemo Vas da je gospodin Azapagić na raspolaganju za konsultacije do 22.06.2010. godine (utorak), te da do navedenog termina iskoristiti priliku i zakažete termin za konsultacije.OBAVJEŠTENJE ZA TERMIN KONSULTACIJA Mr.sc. Ismet Kalić
14.06.2010.


Obavještavaju se polaznici šestog edukativnog ciklusa Business Start-Up centra, da će se konsultacije kod mr.sc. Ismeta Kalića, dipl.ecc. održati u skladu sa internim dogovorom sa gospodinom Kalićem. Gospodina Kalića možete kontaktirati telefonski ili putem E-maila te sa njime dogovoriti vrijeme i mjesto održavanja konsultacija.OBAVJEŠTENJE
14.06.2010.


Obavještavaju se polaznici šestog edukativnog ciklusa Business Start-Up centra, da je došlo do prolongiranja roka za predaju poslovnih planova, te da je novi rok 30.06.2010. godine /srijeda/ do 16.00 sati.


OBAVJEŠTENJE ZA TERMIN KONSULTACIJA Miralem Porobrić
11.06.2010.


Obavještavaju se polaznici šestog edukativnog ciklusa Business Start-Up centra, da će se konsultacije kod Miralema Porobića, dipl.iur. održati u slijedećim terminima:
- 22.06.2010. godine (utorak) od 16.00-19.00 sati
- 24.06.2010. godine (četvrtak) od 16.00-19.00 sati.
Konsultacije će se održati u prostorijama Mašinskof fakulteta Univerziteta u Tuzli (sala za sjednice).
OBAVJEŠTENJE ZA TERMIN KONSULTACIJA Mr.sc. Nedim Musić
11.06.2010.


Obavještavaju se polaznici šestog edukativnog ciklusa Business Start-Up centra, da će se konsultacije kod mr.sc. Nedima Musića, dipl.ecc. održati u slijedećim terminima:
- 15.06.2010. godine (utorak) od 16.00-19.00 sati
- 18.06.2010. godine (petak) od 16.00-19.00 sati.
Konsultacije će se održati u prostorijama Intesa SanPaolo banke (zgrada preko puta robne kuće "Omega", Slatina).OBAVJEŠTENJE IV GRUPI EDUKACIONOG CIKLUSA
04.06.2010.


Poštovane Kolegice i Kolege, polaznici ovogodišnjeg edukacionog ciklusa (4 grupa) Business Start Up Centra Univerziteta u Tuzli obavještavamo vas:

- da će shodno provedenoj anketi među polaznicima edukacije za angažman na dodatnim konsultacijama biti angažirani sljedeći konsultanti: Miralem Porobić, Ismet Kalić, Adem Azapagić i Nedim Musić. Shodno tome mole se svi polaznici ovogodišnjeg edukativnog ciklusa da do 11.06.2010. godine /petak/ do 10.00 sati dostave podatke o konsultantima kod kojih želite provesti dodatne konsultacije kako bi se za iste mogli utvrditi termini;
- da je rok za predaju drafta poslovnog plana (prva verzija) 25.06.2010. godine /petak/ do 16.00 sati;
- da se draft poslovnog plana dostavlja u 6 primjeraka;
- da je draft poslovnog plana potrebno dostaviti u prostorije Business Start Up centra (Rektorat Univerziteta u Tuzli) ili lično nekom od uposlenika BSCa (Sanja Hajdukov, Mirela Arifović, Amra Dževdetbegović, Alan Topčić);
- da se uz draft poslovnog plana uključi i zahtjev za eksternog konsultanta po vlastitom izboru;
- da je rok za predaju konačnih poslovnih planova 30.08.2010. godine / ponedjeljak/ do 16.00 sati;
- da se konačni poslovni planovi dostavljaju u 6 primjeraka;
- da je konačnu verzija poslovnog plana potrebno dostaviti u prostorije Business Start Up centra (Rektorat Univerziteta u Tuzli) ili lično nekom od uposlenika BSCa (Sanja Hajdukov, Mirela Arifović, Amra Dževdetbegović, Alan Topčić);
- ostale informacije ćete kao i do sada dobivati putem e-maila ili na web stranici BSCa.


Održan BSC Alumni sastanak
22.04.2010.


U prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli u četvrtak 22.04.2010. godine u 15.30. sati održan je sastanak dosadašnjih pobjednika Business Start Up edukacionih ciklusa i uposlenika Business Start Up centra sa sljedećim dnevnim redom:

• Prezentacija nalaza eksterni evaluatora Business Start Up Centra Univerziteta u Tuzli;
• Razmatranje daljnjih pravaca aktivnosti BSCa;
• Razno.

U skladu sa navedenim dnevnim redom provedena je konstruktivna diskusija, razmjenjena su mišljenja vezana za nalaze eksterne evaluacije projekta, kao i pravace, okvire i forme budućeg djelovanja Business Start Up Centra na Univerzitetu u Tuzli s posebnim osvrtom na prestanak sufinanciranja projekta (od 31.09.2010. godine) od strane Austrijske razvojne agencije – ADA.

Evaluacioni dokument (pdf)>>


 

Svjetski dan poduzetništva - 2 dio
16.04.2010.


Povodom Svjetskog dana poduzetništva Business Start Up Centar Univerziteta u Tuzli i Centar za razvoj poduzetništva Tuzla 16. aprila 2010. godine organizovali su cjelodnevnu manifestaciju obilježavanja ovog značajnog datuma. Tom prilikom održana su prigodna predavanja, prezentacija rezultata naučnih istraživanja, te diskusija na temu poduzetništva. Pored navedenog, značajno mjesto u manifestaciji obilježavanja Svjetskog dana poduzetništva imalo je organizovanje okruglog stola na temu „Značaj poduzetništva za prevazilaženje krize u BiH“, te promocija knjige „Poduzetništvo – Uspješno pokretanje novih poduhvata“ američkih autora Bruce R. Barringer i R. Duane Ireland.

Cilj manifestacije obilježavanja Svjetskog dana poduzetništva bio je da se na jednom mjestu okupe svi relevatni akteri iz oblasti poduzetništva u Bosni i Hercegovini i uvaženi gosti iz susjednih zemalja kako bi razmijenili iskustva i ustanovili smjernice za dalji razvoj poduzetništva u Bosni i Hercegovini, te uticali na podizanje svijesti o važnosti poduzetništva za cjelokupni ekonomski razvoj zemlje.

Pozdravni govor održali su Rektor, prof.dr. Džemo Tufekčić i Mersija Jahić, zamjenica ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Na manifestaciji su bili prisutni predstavnici vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, naučnih radnika, profesora, i studenata, kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz susjednih zemalja. Posebnu čast su nam ukazali naši dragi gosti: prof.dr. Slavica Singer i doc. dr. Sunčica Oberman Peterka, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska; Ana Žegarac, Šef odeljenja za međunarodnu saradnju, edukaciju i mentoring Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije; prof.dr. Aziz Šunje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH.
 

Svjetski dan poduzetništva
16.04.2010.


U povodu Svjetskog dana poduzetništva (World Entrepreneurship Day) Centar za razvoj poduzetništva Tuzla u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli i Business Start-Up centrom Univerziteta u Tuzli organizuje cjelodnevnu manifestaciju obilježavanja ovog značajnog datuma, koja će uključivati prigodna predavanja, prezentaciju rezultata znanstvenih istraživanja, diskusiju, okrugli sto na temu „Značaj poduzetništva za prevazilaženje krize u BiH“ te promociju knjige „Poduzetništvo – Uspješno pokretanje novih poduhvata“ američkih autora Bruce R. Barringer i R. Duane Ireland. Cilj manifestacije obilježavanja Svjetskog dana poduzetništva 16. aprila jeste na jednom mjestu okupiti sve relevatne aktere iz oblasti poduzetništva u Bosni i Hercegovini i uvažene goste iz susjednih zemalja kako bi razmijenili iskustva i ustanovili smjernice za dalji razvoj poduzetništva u Bosni i Hercegovini, te utjecali na podizanje svijesti o važnosti poduzetništva za cjelokupni ekonomski razvoj zemlje. Na manifestaciji se očekuje učešće predstavnika vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, naučnih radnika, profesora, i studenata, kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz susjednih zemalja.

Program skupa (pdf)>>
 

Početak 6. Edukativnog ciklusa Business Start Up Centra Univerziteta u Tuzli - 2 dio
24.02.2010.


Tradicionalno i ove godine Business Start-Up Centar Univerziteta u Tuzli je otpočeo, šesti po redu, edukativni ciklus iz oblasti poslovnog planiranja i stjecanja poslovnih vještina. U sklopu edukacija je obuhvaćeno 70 studenata i 14 istraživača koji su prijavili 69 poslovnih ideja. Edukacija će se izvoditi u 4 grupe, a studenti i istraživači će imati priliku da se upoznaju sa osnovama poduzetništva kroz 7 modula:
• Uvod i Case;
• Proizvod;
• Tržište i konkurencija;
• Marketing;
• Menadžment i komunikacije;
• Pravni aspekti i
• Financije.
Na navedenim modulima su kao konsultanti angažirani eminentni univerzitetski profesori kao i konsultanti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom iz oblasti poduzetništva. Dana 24.02.2010. godine u 13.00 sati u multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli okupili su se svi polaznici ovogodišnjeg edukativnog ciklusa kojima su uposlenici Business Start-Up centra prezentirali planirane aktivnosti, prava i obaveze. Prisutnim polaznicima ovogodišnjeg edukativnog ciklusa su se također obratili gospođa Indira Prljača, ispred nevladine organizacije TALDi – menadžeri BSC projekta, kao i gospodin Almir Paočić, predstavnik udruženja ekonomista „ACADEMIC“. Navedena prilika je iskorištena za međusobno upoznavanje i druženje svih sudionika, te razmjenu dosadašnjih iskustava vezanih za edukativni proces i izradu poslovnih planova.
Kao i u prethodnih godina projekt Business Starrt Up Centra Univerziteta u Tuzli se realizira uz financijsku potporu Austrijske razvojne agencije (ADA), Univerziteta u Tuzli, bosanskohercegovačkog vladinog sektora, te pod menadžmentom nevladine organizacije TALDi.
 

Lista prihvaćenih poslovnih ideja 6. edukativnog ciklusa
26.01.2010.


Business Start Up Centar Univerziteta u Tuzli je i ove godine organizira šesti po redu edukativni ciklus. U okviru promotivnih aktivnosti, od početka oktobra prošle godine do danas, studentima i naučno-istraživačkim radnicima Univerziteta u Tuzli je kroz niz radionica na svim fakultetima Univerziteta, kroz intenzivnu face-to-face promociju, kao i centralnu promotivnu radionicu održanu 13.01.2010. godine u velikom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Tuzli su predstavljene mogućnosti koje Centar pruža, rezultati dosadašnjeg rada, te su pozvani svi zainteresirani da prijave svoje poslovne ideje i pridruže se aktivnostima koje se provode u okviru Business Start Up Centra Univerziteta u Tuzli. U skladu sa projektnim aktivnostima Odbor za razmatranje i prihvaćanje pristiglih aplikacija - poslovnih ideja je odabrao 47 studentskih i 12 naučno-istraživačkih ideja koje su prema mišljenju članova Odbora zadovoljile kriterije Business Start Up Centra. Spisak prihvaćenih poslovnih ideja sa osnovnim podatcima o aplikaciji nalazi se u prilogu. U narednom periodu sve pristigle ideje će, u skladu sa utvrđenim kriterijima, biti razvrstane u 3 „studentske“ edukativne grupe i 1 „naučno-istraživačku“ edukativnu grupu, o čemu će svi polaznici biti blagovremeno obaviješteni.

Lista prihvaćenih poslovnih ideja 6. edukativnog ciklusa - studenti (pdf)
Lista prihvaćenih poslovnih ideja 6. edukativnog ciklusa - R&D (pdf)


 

Radionica BSC-a
13.01.2010.


Dana 13.01.2010 u 13:00 u velikom amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održana je informativna radionica za studente univerziteta o početku procesa edukacije u Busienss Start-up Centru. Radionici je prisustvovalo 60-tak studenata pretežno Ekonomskog, ali i drugih fakulteta Unvierziteta u Tuzli. Aktivnosti Buseinss Start-up Centra predstavilo je: osoblje BSC-a, Taldija, dr.sc. Bahrija Umihanić, profesor poduzetništva na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, i što je možda privuklo najviše pažnje, nekoliko uspješnih mladih poduzetnika - pobjednika prethodnih generacija BSC edukacije. Svoje iskustvo sa BSC-om, a naročito u pokretanju i radu biznisa predstavili su:

  • Rusmir Ahmedić i Elvis Sprijan, koji su pokrenuli HD studio, agenciju koja se bavi dizajnom, programiranjem, održavanjem, web hostingom, organizacijom evenata, ozvučenjem i rasvjetom, te promocijom umjetničkih zanimanja.
  • Admir Čavalić, koji se pokrenuo web portal Tuzla- X
  • Aldina Mešić, koja je pokrenula ugostiteljsku firmu koja se bavi cateringom, pekarstvom, izradom torti i kolača, a koja je za izuzetno kratak vremenski period postala  uspješna i stekla početni kapital.
  • Tarik Skokić, koji se bavi web dizajnom, ali koji zbog obaveza na fakultetu nema dovoljno vremena za razvijanje biznisa, ali to svakako planira za naredni period.
  • Dženan Đipa, pobjednik prve generacije BSC edukacije, koji se biznisom bavi već šest godina, koji je govorio o svojim iskustvima, te o mogućnstima koje pruža BSC, a koje nikako ne treba propustiti.

Posjetioci radionice su bili vrlo zadovoljni prezentacijama, iskustvima, informacijama koje su čuli, postavili su niz pitanja, a o tome koliko je bilo interesantno najbolje govori veliki interes koji je nakon radionice iskazan za novi ciklus edukacije.

..

.

.